Wij zorgen

voor onze ouderen

mayores

Telf. 96 671 50 71 info@residenciarojales.es

De doelstelling van Zorgcentrum "RESIDENCIA ROJALES" is om het leven van onze gasten – onze bewoners - zo prettig mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk te verbeteren. Wij doen dat met respect voor uw eigenwaarde en autonomie: na uw verhuizing naar ons centrum vinden wij het erg belangrijk dat u zich thuis zult voelen. Dat kan bijvoorbeeld door u in staat te stellen om persoonlijke bezittingen uit uw oude woonsituatie toch om u heen te hebben.

Wij geven veel aandacht aan het sociale samenzijn in ons centrum. Spelletjes, discussies, excursies, etc. zijn daarin activiteiten waarbij wij ernaar streven om een situatie te creëren waarin iedere bewoner kan meedoen, zonder zich daarin beperkt te hoeven voelen.
Om uw herstel, na ziekte of bijv. een operatie, te bevorderen organiseren wij veel lichamelijke activiteiten. Daarmee beogen wij uw eigen vaardigheden en mogelijkheden te vergroten. En dat alles is bedoeld om uw verblijf in ons centrum te veraangenamen  en / of uw herstel tot stand te brengen.